banner31
banner6

17 dairede 131 kişilik münhal açıldı.

02 Ocak 2023 Pazartesi 09:48
33 Okunma
17 dairede 131 kişilik münhal açıldı.

DPÖ’ye 4 kişilik münhal

Devlet Planlama Örgütü’ne 4 adet III. Derece Planlama Memuru alınması yönünde münhal çıkıldı.

Muhtemel münhal yerinin Lefkoşa  olacağı belirtildi.

Münhal kadro ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların, 17 Temmuz 2023’e kadar kabul edileceği ifade edildi.

Münhal kadronun yazılı yarışma sınavının 17 Eylül 2023 Pazar günü yapılacağı belirtildi.

Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’ne 2 kişilik münhal

Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’ne 2 adet III. Derece II. Sınıf Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Memuru alınması yönünde münhal çıkıldı.

Muhtemel münhal yerinin Lefkoşa olacağı belirtildi.

Münhal kadro ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların, 31 Mart 2023’e kadar kabul edileceği ifade edildi.

Münhal kadronun yazılı yarışma sınavının 30 Nisan 2023 Pazar günü yapılacağı kaydedildi.

Dışişleri Dairesi’ne 10 kişilik münhal

Dışişleri Dairesi’ne 10 adet III. Derece 3 'üncü Sekreter alınması yönünde münhal çıkıldı.

Muhtemel münhal yerinin Lefkoşa olacağı belirtildi.

Münhal kadro ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların, 25 Nisan 2023’e kadar kabul edileceği ifade edildi.

Münhal kadronun yazılı yarışma sınavının 25 Haziran 2023 Pazar günü yapılacağı kaydedildi.

Meclis’e 12 kişilik münhal

Cumhuriyet Meclisi Genel  Sekreterliği’ne; 3 adet III. Derece Raportör, 1 adet IV. Derece Sistem Operatörü, 3 adet IV. Derece Meclis Memuru, 2 adet III. Derece İç Güvenlik Memuru ve 3 adet III. Derece Dağıtım/Tevziyat Görevlisi alınması yönünde münhal çıkıldı.

Muhtemel münhal yerinin Lefkoşa olacağı belirtildi.

Münhal kadro ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların, 10 Şubat 2023’e kadar kabul edileceği ifade edildi.

III. Derece Raportör, IV. Derece Meclis Memuru ve IIl. Derece Dağıtım/Tevziyat Görevlisi kadrolarının yazılı yarışma yarışına sınavları 11 Mart 2023 Cumartesi günü; IV. Derece Sistem Oparatörü ve III. Derece İç Güvenlik Memuru kadrolarının yazılı yarışma sınavlarının ise 12 Mart 2023 Pazar günü yapılacağı belirtildi.

Orman Dairesi’ne 26 kişilik münhal

Orman Dairesi’ne 1 adet III. Derece Ambar Emini, 24 adet IV. Derece Orman Memuru ve 1 adet IV. Derece Makine Teknisyeni alınması yönünde münhal çıkıldı.

III. Derece Ambar Emini kadrosu ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların 10 Şubat 2023’e,  IV. Derece Orman Memuru ve IV. Derece Makine Teknisyeni kadroları ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların ise, 16 Mayıs 2023’e kadar kabul edileceği ifade edildi.

III. Derece Ambar Emini kadrosunun yazılı yarışma sınavının 12 Mart 2023 Pazar günü, IV. Derece Orman Memuru ve IV. Derece Makine Teknisyeni kadrolarının yazılı yarışma sınavlarının ise 16 Temmuz 2023 Pazar günü yapılacağı kaydedildi.

Bütçe Dairesi’ne 2 kişilik münhal

Bütçe Dairesi’ne 2 adet III. Derece II. Sınıf Bütçe Memuru istihdam edilmesi adına münhal çıkıldı.

Münhal kadro ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların, 10 Şubat 2023’e kadar kabul edileceği ifade edildi.

Münhal kadroyla ilgili yazılı yarışma sınavının ise 12 Mart 2023 Pazar günü yapılacağı belirtildi.

Enformasyon Dairesi’ne 3 kişilik münhal  

Enformasyon Dairesi’ne 1 adet III. Derece Rumca Mütercim ve 2 adet II. Derece Basın-Yayın ve Enformasyon Memuru istihdam edilmesi yönünde münhal çıkıldı.

Konu münhal kadrolar ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların, 25 Nisan 2023’e kadar kabul edileceği belirtildi.

Basın-Yayın ve Enformasyon Memuru kadrosunun yazılı yarışma sınavı 24 Haziran 2023 Cumartesi günü, Rumca Mütercim kadrosunun yazılı yarışma sınavının ise 25 Haziran 2023 Pazar günü yapılacağı duyuruldu.

Sivil Havacılık Dairesi’ne 10 kişilik münhal

Sivil Havacılık Dairesi’ne 10 adet IV. Derece Hava Trafik Kontrolörü Yardımcısı alınması yönünde münhal çıkıldı.

Münhal kadro ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonu'na yapılacak başvuruların, 30 Ocak 2023’e kadar kabul edileceği belirtildi.

Münhal kadroyla ilgili yazılı yarışma sınavının iki oturumda gerçekleştirileceği, ilk oturumun 19 Şubat 2023 Pazar günü yapılacağı ve bu sınavdan başarılı olacak adaylar için düzenlenecek olan ikinci oturumun ise 2 Mart 2023 Perşembe günü yapılacağı duyuruldu.

Tanıtma Dairesi’ne 2 kişilik münhal

Tanıtma Dairesi’ne, 2 adet tanıtma memuru alınması yönünde münhal çıkıldı.

Münhal kadro ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların, 25 Nisan 2023’e kadar kabul edileceği belirtildi.

Münhal kadro ile ilgili yazılı yarışma sınavının 24 Haziran 2023 Cumartesi günü yapılacağı duyuruldu.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne 5 kişilik münhal

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne 5 adet III. Derece Muhasebe Memuru alınması yönünde münhal çıkıldı.

Münhal kadro ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların, 10 Şubat 2023’e kadar kabul edileceği belirtildi.

Yukarıda belirtilen münhal kadronun yazılı yarışma sınavlarının 12 Mart 2023 Pazar günü yapılacağı duyuruldu.

Hukuk Dairesi’ne 2 kişilik münhal

Hukuk Dairesi’ne 1 adet III. Derece Maliye Memuru ve 1 adet IV. Derece Stenograf istihdam edilmesi adına münhal çıkıldı.

III. Derece Maliye Memuru kadrosu ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların, 10 Şubat 2023’e kadar; IV. Derece Stenograf kadrosu ile ilgili olarak yapılacak başvurular içinse, 16 Mayıs 2023’ kadar kabul edileceği belirtildi.

III. Derece Maliye Memuru kadrosunun yazılı yarışına sınavının 12 Mart 2023 Pazar günü; IV. Derece Stenograf kadrosunun yazılı yarışına sınavının ise 16 Temmuz 2023 Pazar günü yapılacağı duyuruldu.

Yüksek Mahkeme’ye 20 kişilik münhal

Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği’ne 9 adet IV. Derece Tebliğ ve İcra Memuru ve 11 adet IV. Derece Mahkeme Memuru istihdam edilmesi adına münhal çıkıldı.

Münhal kadrolar ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların, 15 Ağustos 2023 tarihine kadar kabul edileceği belirtildi.

Kadrolarla ilgili yazılı yarışma sınavlarının ise 15 Ekim 2023 Pazar günü yapılacağı duyuruldu.

Devlet Laboratuarı’na 6 kişilik münhal

Devlet Laboratuarı Dairesi’ne 5 adet III. Derece Kimyager ve 1 adet III. Derece Biyolog istihdam edilmesi adına münhal çıkıldı.

Münhal kadrolar ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların, 17 Temmuz 2023 tarihine kadar kabul edileceği belirtildi.

Kadrolarla ilgili yazılı yarışma sınavlarının ise 17 Eylül 2023 Pazar günü yapılacağı duyuruldu.

Hazine ve Muhasebe Dairesi’ne 4 kişilik münhal

Hazine ve Muhasebe Dairesi’ne 4 adet IV. Derece Muhasebe Katibi istihdam edilmesi yönünde münhal çıkıldı.

Münhal kadroyla ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların, 19 Eylül 2023 tarihine kadar kabul edileceği belirtildi.

Kadroyla ilgili yazılı yarışma sınavının ise 19 Kasım 2023 Pazar günü yapılacağı duyuruldu.

Çalışma Dairesi’ne 17 kişilik münhal

Çalışma Dairesi’ne 12 adet III. Derece II. Sınıf Çalışma Memuru ve 5 adet III. Derece II. Sınıf Telmik Müfettiş istihdam edilmesi adına münhal çıkıldı.

Münhal kadroyla ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların, 5 Eylül 2023 tarihine kadar kabul edileceği belirtildi.

Kadroyla ilgili yazılı yarışma sınavının ise 5 Kasını 2023 Pazar günü yapılacağı duyuruldu.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne 4 kişilik istihdam

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne 4 adet III. Derece Yüksek Ebe istihdam edilmesi adına münhal çıkıldı.

Münhal kadroyla ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların, 31 Mart 2023 tarihine kadar kabul edileceği belirtildi.

Kadroyla ilgili yazılı yarışma sınavının ise 13 Mayıs 2023 Cumartesi günü yapılacağı duyuruldu.

Turizm Planlama Dairesi’ne 2 kişilik münhal

Turizm Planlama Dairesi’ne 2 adet III. Derece Mimar/İnşaat Mühendisi istihdam edilmesi adına münhal çıkıldı.

Münhal kadroyla ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların, 19 Eylül 2023 tarihine kadar kabul edileceği belirtildi.


Kadroyla ilgili yazılı yarışma sınavının ise 19 Kasım 2023 Pazar günü yapılacağı duyuruldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
banner14

banner52